Trives dit barn eller din teenager ikke helt godt?
Har han eller hun fx:

 • Koncentrations- og opmærksomhedbesvær
 • Uro i kroppen
 • Højt eller lavt aktivitetsniveau
 • Svært ved at foretage skift mellem aktiviteter
 • Kraftige reaktioner
 • Udfordringer med at samarbejde
 • Svært ved at styre sine impulser
 • Nemt ved at blive overstimuleret og stresset
 • Problemer i samspil med andre børn
 • En grundlæggende utryghed
 • Svært ved at finde forståelse for sine behov i pasningstilbud/skole
 • Lavt selvværd og/eller svækket selvtillid
 • Svært ved at finde glæde
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Søvnproblemer
 • Problemer med spisning
 • Ubalancer i mave/tarm
 • Svækket immunforsvar

… eller problemer med andre af de funktionsområder, der er beskrevet under fanen “Børns symptomer”?
Oplever du, at barnet kun får det sværere og sværere, jo ældre det bliver og jo større krav, der bliver stillet?
Måske har du prøvet meget for at hjælpe dit barn eller din teenager til en bedre trivsel, men uden resultat?
Det gør ondt og er fortvivlende. Men der
er mulighed for at komme barnet/den unge til undsætning!

Jeg kan hjælpe med at forebygge og afhjælpe udfordringerne

Jeg lytter aktivt og indlevende til bekymringerne, taler hele historien og situationen igennem, påpeger årsagerne til barnets/den unges udfordringer og lægger en konkret handleplan, som vi gennemfører trin for trin.

Indsatsen vil typisk bestå i at:
 • Optimere de daglige rammer i og uden for hjemmet via pædagogisk vejledning
 • Styrke dit barns nervesystem og hjerneudvikling via sansestimulering, manuel terapi og kostfokus. I nogle tilfælde, når der er tale om specifikke indlæringsvanskeligheder, supplerer jeg handleplanen med synstræning og/eller lydbehandling.
 • Afbalancere dit barns følelsesliv til et godt selvværd og en fin selvtillid.

Dit barn eller din teenager vil gradvist få det bedre og bedre. De positive forandringer, vi sammen kan opnå, er både markante og varige og giver de bedste forudsætninger for indlæring.
Ud over de nævnte punkter kan der også være tale om spisevanskeligheder, svækket immunforsvar, søvnproblemer, mave-tarmbesvær og andet, hvor de fysiologiske aspekter spiller en central rolle.


Her kan du læse mere om, hvad jeg kan hjælpe jer med som familie, og hvordan et forløb foregår.


Metodernes effekt er dokumenteret

Læs her om dokumentationen i form af interventionsprojekt med ekstraordinært gode resultater samt en spørgeskemaundersøgelse.