I kan have glæde af min vejledning og indsats, fordi …

jeg først og fremmest selv har været der. Som forælder til ekstremt tidligt fødte tvillinger fra 1992 har jeg oplevet helt tæt på, hvad traumer, svækket immunforsvar og ubalancer i nervesystemet kan betyde for børns trivsel.  Og hvor udfordrende det kan være at navigere i forældrerollen. Men også, hvordan det kan lade sig gøre at komme udfordringerne til livs og få børnene i god trivsel og udvikling.
Derudover fordi jeg …

  • har en bred og sammenhængende helhedstænkning: God trivsel er afhængig af mange faktorer.
    Se illustrationen helhedsstjernen her.
  • har en unik og dyb indsigt i årsagerne til børnenes/de unges funktionsnedsættelser og i effektive behandlings- og terapiformer, både autoriserede og komplementære.
  • har en anerkendende tilgang til barnet og familien.
  • rummer og forstår uden at dømme.
  • generelt har korte ventetider og hurtig ekspedition.
  • har daglig pædagogik og samspil som et meget vigtigt fokuspunkt og gerne tager på hjemmebesøg for at vejlede konkret og detaljeret.
  • er effektiv og resultatorienteret.
  • har fokus på det ubevidste sinds meget store betydning for barnets/den unges trivsel og udvikling.
  • arbejder målrettet med og har flere indfaldsvinkler til effektiv sansemotorisk og neuropsykologisk bearbejdning og stimulering.
  • inddrager kost, ernæring og spisning som en væsentlig del af barnets/den unges trivsel.
  • er tovholder i hele processen, så I kan koncentrere jer mere om at være forældre end om hele tiden at forsøge at finde løsninger.