Metoderne er dokumenteret


Interventionsprojekt gennemført i 2 specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg, 2011:

I 2011 var vi en tværfaglig gruppe, som gennemførte et interventionsprojekt med 12 elever i aldersgruppen 7-9 år.
Som projektleder og innovatør var det mig en fantastisk glæde at se, hvordan børnene fik det bedre og bedre og opnåede en positiv udvikling, som ingen havde ellers havde kunneet forestille sig.
Men med forældre, lærere og pædagoger som altafgørende samspillere, lykkedes det.

På bare 4 måneder opnåede vi en 100 % succesrate på at afhjælpe:
  • Ekstraordinært kraftige reaktioner
  • Lav stresstærskel
  • Hyppige ritualer
  • Manglende konfliktløsningsevne
Desuden
  • 75 % af eleverne med koncentrationsbesvær fik en markant bedring
  • 80 % af eleverne med manglende impulskontrol fik væsentligt forbedring
  • 80 % af eleverne med svækket indlæringsevne fik den optimeret og blev bl.a. bedre til at læse.

Projektet blev filmateriseret og er blevet vist på TV2 samt i flerere andre lande under titlen ”Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid”. En lidt misvisende titel, som TV-selskabet insisterede på. Arbejdstitlen var ”Den som jeg er”, hvilket passer meget bedre til filmens indhold og vores projekt.
Læs meget mere om projektet og dets resultater her.


Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til 44 børn/unge, der var i eller havde været i et helhedsorienteret forløb i 2010:

Med min tidligere kollega og partner i Rafael Centeret, Anne Marie Klysner Møller, foretog jeg en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn og unge, som på det tidspunkt havde været eller var i helhedsorienterede forløb hos
os. Resultaterne var overbevisende:

  • 30 % var i fantastisk trivsel og udvikling (med forældrenes ord)
  • 57 % var i bedre eller væsentlig bedre trivsel og udvikling (var fortsat i forløb)
  • 13 % havde ikke gennemført forløbet af forskellige selvvalgte årsager

Det vil altså sige, at der var forbedring hos 100 % af dem, der var midt i eller havde gennemført et forløb.
Undersøgelsen viste også, at gode resultater kun kan opnås, når der arbejdes samlet med nervesystem, følelsesliv
og samspil. Ingen af disse tre indsatsområder kunne stå alene, men havde til gengæld en kæmpe effekt, når de alle
fik fokus.