Skoletrivsel i helhedsperspektiv = nænsom og effektiv inklusion

For at børn kan trives i skolen, er der mange forhold at tage med i betragtning. Og netop min helhedstilgang er unik, fordi den indeholder alle væsentlige elementer.
Det er blandt andet børnenes sansemotoriske og neurologiske forudsætninger, følelsesmæssige tilstand og relationelle forhold. Det er også de voksnes trivsel, samspil og anvendte pædagogik. For blot at nævne de væsentligste faktorer.
På det fundament bygger jeg mine skolekurser og min pædagogiske vejledning til skoler.

Skoletrivsel er en af mine store passioner
Jeg brænder for en god skoletrivsel for såvel børn som lærere og pædagoger.
Derfor har jeg beskæftiget mig indgående med det gennem mange år.
Jeg har vejledt forældre og skolepersonale, holdt foredrag og kurser for lærere og pædagoger og skrevet både bøger og artikler om det pædagogiske arbejde med børn.

En unik tilgang, du ikke finder andre steder
Den unikke tilgang består i, at jeg ser bag om børnenes reaktioner og adfærd og har helt konkrete indsatsstrategier for at afhjælpe årsagerne til deres udfordringer. Det betyder, at jeg arbejder med neuropædagogik, emotionelle og psykosociale og aspekter, personaletrivsel og -samarbejde samt forældresamarbejde.

Det virker!
Jeg har overordentlig gode resultater med dette arbejde. Det er dokumenteret via et interventionsprojekt i to specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg. Både via en projektbeskrivelse og en TV-dokumentar: “Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid”, som er blevet til på baggrund af projektet.

Efteruddannelse i inklusionsmetoder betaler sig
Se her, hvordan et kursus i effektive inklusionsmetoder kan påvirke både trivsel og økonomi positivt. Det drejer sig om ordinære klasser såvel som specialklasser.


Skolerelaterede foredrag, kurser og konsulentydelser:


Artikler om skoleforhold: