Coaching og supervision til fagfolk

Står du som fagperson med et barn og dets familie, som har været udfordret et stykke tid, og som giver anledning til bekymring for barnets trivsel, udvikling og velbefindende?
Og har det ikke været muligt at afhjælpe situationen i offentligt regi?
Det kan fx være et barn, der har det svært i sit dagtilbud, en elev, der ikke trives i skolen, eller et barn/ungt menneske, der generelt har det vanskeligt, og som har behov for en helhedsorienteret indsats, som bygger op fra bunden og giver nye kompetencer.
Så er du meget velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe.

Jeg tilbyder coaching og supervision til fagfolk, der arbejder med børn og unge.
Min spidskompetence er for tidligt fødte børns trivsel og udvikling, men jeg har også stor ekspertise og erfaring med børn og unge, der af en lang række andre årsager ikke trives optimalt.
Min tilgang er unik, fordi den er 100 % helhedsorienteret. Alle aspekter må inddrages, når et barn skal hjælpes til god trivsel og udvikling.

Jeg vejleder og underviser fagpersoner i mange forskellige sammenhænge. Det kan være vejledning i specifikke sager som fx ved netværksmøder og/eller direkte til personalet i dagtilbud eller skoler. Det kan også være intervention i en familie, som er initieret og bevilget af kommunen. Og det kan være foredrag og undervisning for større grupper, både fagspecifikke og tværfaglige.

Børn i dagtilbud og skole

Når et barn er udfordret i sit dagtilbud eller sin skole, indhenter jeg først oplysninger om barnets historie og trivsel. Dernæst observerer jeg barnet og afholder efterfølgende et møde med personale og forældre, hvor jeg fortæller om sammenhængen mellem barnets historie og dets aktuelle neurologiske og emotionelle tilstand.
Med udgangspunkt i denne sammenhæng og ud fra et helhedsorienteret perspektiv giver jeg helt konkrete råd til, hvordan I som personale dels kan tilgå barnet pædagogisk, dels kan arbejde med rumindretning, rutiner, rammer, krop/bevægelse og følelsesregulering.
Vi vil også aftale gode strategier for samarbejdet mellem hjem og dagtilbud/skole.


Foredrag og kurser

Jeg tilbyder kurser for skolefolk, baseret på erfaringerne fra det meget succesfulde projekt på Lindevangskolen, hvor 12 specialklassebørn kom i signifikant bedre trivsel og udvikling ved en fælles intervention.
Desuden en række foredrag og kurser om præmature børn, og også om andre børnerelaterede emner.
Find dem her.


Udtalelser fra fagpersoner

”Kære Jonna.
Tusind tak for et fint arrangement i går. Jeg synes, du skal have stor ros!
Det var en virkelig udbytterig dag, hvor jeg traf mange dejlige, kompetente mennesker (behandlere).
Da jeg fortalte om dig til en patient i dag, kunne jeg ikke undlade at sige, at du er dybt engageret og først og fremmest arbejder med hjertet.
Endnu engang tak for en dejlig dag”.
En fysioterapeut og kranio-sakral terapeut efter en temadag for tilknyttede behandlere og terapeuter


Læs flere udtalelser her.


Kontakt mig på 5070 3010 eller mail@jonnajepsen.dk

Inklusionsarbejde på skoler 

Jeg tilbyder skolekurser og -foredrag samt vejledning til skolefolk.
Jeg har overordentlig gode resultater med dette arbejde. Det er dokumenteret via et interventionsprojekt i to specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg, og i TV-dokumentaren “Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid”, som er blevet til på baggrund af projektet.

Det handler ikke om diagnoser, men om børn
Det er på sin plads at oplyse, at filmtitlen ikke er retvisende. Det var TV-stationen, der insisterede på denne titel. Instruktørens titel var “Den som jeg er”. En meget fin titel, som rammer filmens budskab væsentligt bedre. Filmen handler nemlig ikke om diagnoser, men om børn. Nogen med diagnoser, andre uden. Den viser ud fra børnenes perspektiv, hvor udfordrende det kan være at være barn i dag, og hvordan rammerne omkring dem påvirker deres tilstand. Det er rørende at følge de tre hovedpersoner, Marino, Martine og Victor på deres vej fra dårlig trivsel til ro, balance, glæde og bedre kognitiv udvikling.

Bag børnenes symptomer og helhed i tilgangen
I mit arbejde som specialkonsulent og underviser har jeg præcis den samme tilgang. Jeg ser på børnene, og jeg ser bag deres symptomer.
Siden 1992 har jeg været dybt optaget af at grave i årsager til børn og unges symptomer på nedsat trivsel, og hele vejen igennem har helhedsperspektivet været en tro følgesvend.Vil du vide mere, eller har du brug for mig som underviser eller specialkonsulent på en skole, er du meget velkommen til at kontakte mig.