Specialpædagogisk vejledning
til institution og skole


Tidsforbrug:

Afdækning af barnets tilstand, udvikling, udfordringer, kompetencer og behov:  2,0 time
Observation af barnet i institution/skole:                                                                      1,0 time
Udarbejdelse af pædagogisk plan:                                                                                  1,5 time
Mødedeltagelse:                                                                                                                 1,5 time
Opfølgning pr. telefon el. personligt                                                                               1,0 time

Tidsforbrug i alt                                                              7,0 time  á kr. 850,00 =  kr.  5.950,00

Transport til/fra lokationen afregnes efter Statens gældende takster samt aktuelle færge- og bropriser.

Der tillægges timepris for transporttid. Offentlige instanser faktureres elektronisk.
Private institutioner/skoler modtager faktura via mail.
Forældre betaler på observations-/mødedagen via MobilePay eller bankoverførsel.

Tillæg for fyldestgørende rapport
efter afklarende/vejledende samtale


(tilvalg som kombineres med handleplanen)

Dansksproget:          DKK  2.550 pr. barn (DKK 4.350 for to rapporter)
Engelsksproget:       DKK  3.250 pr. barn (DKK 5.950 for to rapporter)

Rapporter og skriftlige udtalelser
uden forudgående afklarende samtale


Skriftlig udtalelse vedr. specifik problemstilling ud fra tilsendt materiale, grundpris: DKK 2.350.
Omfattende skriftlig rapport ud fra tilsendt materiale, grundpris: DKK 3.150.
Ved meget omfattende sager vil der være et pristillæg, som jeg beregner og oplyser, inden opgaven påbegyndes.