Enkeltkonsultationer

I ganske særlige tilfælde kan der være behov for enkeltstående udredende/vejledende samtale uden et tilknyttet forløb
Timepris ved udredende/vejledende samtale uden forløb: kr. 850.
Udarbejdelse af skriftlig handleplan: kr. 850.

Når der er behov for at supplere forløbet med ekstra konsultationer
Supplerende konsultationer ved behov:      1 time á kr. 850,-             kr.     850,00
Udarbejdelse af skriftligt resumé:                 1 stk. á kr. 350,-               kr.     350,00
I alt                                                                                                                kr.  1.200,00


Enkeltkonsultationer ved 2 børn

Supplerende konsultationer ved behov:      1, 5 time á kr. 850,-          kr.  1.275,00
Udarbejdelse af skriftligt resumé:                 1 stk. á kr. 550,-                kr.     550,00
I alt                                                                                                                 kr.  1.825,00


Konsulentbistand ved skole-/institutionsmøde

Tidsforbrug:

Observation af barnet i institution/skole:     1,0 time
Udarbejdelse af pædagogisk plan:                 1,5 time
Mødedeltagelse:                                                1,5 time
Opfølgning pr. telefon el. personligt              1,0 time

Tidsforbrug i alt                                                5,0 time  á kr. 850,00 =  kr.  4.250,00

 

Transport til/fra lokationen afregnes efter Statens gældende takster samt aktuelle færge- og bropriser.
Der tillægges timepris for transporttid. Offentlige instanser faktureres elektronisk.
Private institutioner/skoler modtager faktura via mail.
Forældre betaler på observations-/mødedagen for hele forløbet via MobilePay eller kontant betaling.


Tillæg for fyldestgørende rapport
efter udredende/vejledende samtale

(tilvalg som kombineres med handleplanen)

Dansksproget:          DKK  1.750 pr. barn (DKK 3.150 for to rapporter)
Engelsksproget:       DKK  2.150 pr. barn (DKK 4.150 for to rapporter)


Rapporter og skriftlige udtalelser
uden forudgående udredende samtale

Skriftlig udtalelse vedr. specifik problemstilling ud fra tilsendt materiale, grundpris: DKK 2.350.
Omfattende skriftlig rapport ud fra tilsendt materiale, grundpris: DKK 3.150.
Ved meget omfattende sager vil der være et pristillæg, som jeg beregner og oplyser, inden opgaven påbegyndes.