Specialpædagogisk vejledning
til institution og skole


Indledende afklaring og forældrevejledning:
Forældresamtale for afdækning af barnets udfordringer, kompetencer og behov:  2,5 time
Udarbejdelse af handleplan for restituerende indsats:                                                  1,0 stk.
I alt:                                                                                                                                          3,5 time/stk. á kr. 850,- = kr. 2.975,00


Observation i institution/skole og vejledning til pædagoger/lærere:

Observation af barnet i institution/skole:                                                                          2,0 time
Udarbejdelse af observations- og vejledningsrapport:                                                    2,5 time
Fremlæggelse af observation og anbefalinger på møde med inst./skole/forældre:   1,0 time
Opfølgning med forældre umiddelbart efter mødet:                                                       0,5 time
I alt:                                                                                                                                           6,0 time á kr. 850,- = kr. 5.100,00

Evalueringsmøde med institution/skole og forældre:
Opfølgning virtuelt eller ved fysisk møde på institutionen/skolen efter 14 dage:       1,0 time
I alt:                                                                                                                                           1,0 time á kr. 850,- = kr.    850,00


Tillæg:

Transport til/fra lokationen afregnes efter Statens gældende takster samt aktuelle færge- og bropriser.
Der tillægges en timepris på kr. 250 for transporttid.

Fakturering/betaling:
Offentlige instanser faktureres elektronisk.
Private institutioner/skoler modtager faktura digitalt via Sproom eller pr. mail efter ønske.
Forældre får tilsendt faktura pr. mail til betaling umiddelbart efter hver af de tre faser.

Note
Har du/I i forvejen haft en afklarende/vejledende samtale med mig og fået udarbejdet en handleplan for restituerende indsats til dit/jeres barn?
Så erstattes den del af en briefing på den aktuelle situation i barnets institution/skole. Briefingen klarer vi ved en telefon- eller Teams-samtale, som forventeligt vil tage en halv til én time.

Tillæg for fyldestgørende rapport
efter afklarende/vejledende samtale


(tilvalg som kombineres med handleplanen)

Dansksproget:          DKK  2.550 pr. barn (DKK 4.350 for to rapporter)
Engelsksproget:       DKK  3.250 pr. barn (DKK 5.950 for to rapporter)

Rapporter og skriftlige udtalelser
uden forudgående afklarende samtale


Skriftlig udtalelse vedr. specifik problemstilling ud fra tilsendt materiale, grundpris: DKK 2.350.
Omfattende skriftlig rapport ud fra tilsendt materiale, grundpris: DKK 3.150.
Ved meget omfattende sager vil der være et pristillæg, som jeg beregner og oplyser, inden opgaven påbegyndes.