Afklarende og vejledende konsultation

Forældre
Ved en afklarende/vejledende forældresamtale får I årsagsforklaringer som en vigtig nøgle til forståelse og tilgang til jeres barn.
Vi kommer hele vejen rundt om barnets historik, kompetencer, udfordringer og ikke mindst muligheder.
Vi lægger en handleplan for afhjælpende stimulering, behandling og terapi, som foregår i jeres egen region.
Tilpasning og optimering af rammerne i hverdagen er en væsentlig del af handleplanen, og har I behov for det, får I konkret og praktisk vejledning i det daglige samspil med jeres barn/børn.
Det samlede formål er at få nervesystem/hjerne, krop og følelsesliv i en balanceret og sund tilstand som basis for en god trivsel og udvikling.

Voksne
Er du voksen klient, får du også forklaringer på årsager og sammenhænge for en dybere forståelse af dig selv, og tilgangen er som beskrevet i teksten til forældre ovenfor.

Tidsramme og pris
Du/I skal regne med, at samtalen varer ca. 2,5 time.
Er der tale om omfattende og komplekse forhold, kan den vare en halv til en hel time længere.

Timepris:                                                                 kr.  850,-
Pris for obligatorisk skriftlig handleplan:        kr.  850,-

Herudover vil der være udgifter til handleplanens indsatsforløb. Prisen afhænger af den individuelle handleplan.
I/du afregner direkte og fra gang til gang med de respektive behandlere, jeg henviser til.


Opfølgende konsultationer og observationser

Vi følger op på effekten af indsatsen og justerer ud fra behov:
Hvor har der været fremskridt, er der noget, der er svært, hvad mangler vi, skal noget justeres og i hvilken rækkefølge skal vi tage de næste skridt?
På den måde sikrer vi, at I får den bedste støtte undervejs i processen, at vi holder kursen og at vi sammen opnår optimale resultater.

Når vi sammen skal ændre det daglige samspil i hjemmet fra udfordrende til balance og harmoni, er det nogle gange tilstrækkeligt med vejledende voksensamtaler. Andre gange vil der være behov for observationer og vejledning i hjemmet for at komme godt i mål.
Vi vil ved den afklarende samtale aftale nærmere.

Timepris:                                                                  kr.  850,-

Transport til/fra lokationen afregnes efter Statens gældende takster samt aktuelle færge- og bropriser. Der tillægges en timepris på kr. 250 for transporttid.

Læs her, hvordan andre præmaturfamilier har haft glæde af vejledning og et forløb med afhjælpende behandling/terapi.


Hvor foregår det?

Vi mødes til den afklarende og vejledende samtale i min konsultation på Giesegårdvej 100, 4100 Ringsted.
Har du/I lang vej til Køge-/Ringstedegnen, kan vi også tage samtalen virtuelt. Eller hjemme hos jer – jeg er jævnligt på Fyn og i Jylland.
Opfølgende samtaler tager vi virtuelt.

Behandlings- og terapiforløb vil foregå hos behandlere så tæt på jeres hjem som muligt. Jeg har tilknyttet over 150 behandlere og terapeuter over hele Danmark, over 50 behandlere i Norge samt flere i Stockholm-området, Sverige.
Vi gennemfører generelt kun ét indsatsområde ad gangen.
Er barnet over 12 år, vil det som udgangspunkt skulle deltage i samtalerne.


Betaling

Vi afregner umiddelbart efter samtalen via MobilePay eller bankoverførsel.
Ved forældrebetaling for observationer/møder i institution eller skole og for deltagelse i netværksmøder fremsender jeg umiddelbart efter ydelsen en faktura til betaling inden for 2 hverdage.
Private institutioner og skoler modtager faktura pr. mail.
Offentlige instanser faktureres elektronisk.


Afbud

Afbud meldes pr. telefon (evt. på telefonsvarer) senest kl. 08:30 samme dag, som konsultationen er aftalt til.
Ved afbud senere end kl. 08:30 og ved udeblivelse faktureres kr. 850.


Vejledning og rådgivning til fagfolk

Har I brug for individuel vejledning til personalet i jeres barns institution eller skole?
Eller har I behov for en fyldestgørende skriftlig rapport som understøttelse til en bevillingssag?
Se mulighederne for support her:

  • Pædagogisk vejledning til dagtilbud eller skole
  • Tillæg for fyldestgørende rapport efter udredende/vejledende samtale
  • Rapporter og skriftlige udtalelser uden forudgående udredende samtale
  • Vejledning og supervision til offentlige instanser: Læs her.
  • Rådgivning ved samværsordninger, når I er skilt: Læs her.
  • Foredrag og kurser: Kontakt mig for at høre nærmere om priser. Kontaktdata finder du nederst på siden her.

Se priser på vejledning til institution/skole samt på udarbejdelse af fyldestgørende rapporter her.
Læs mere om de respektive muligheder her.


Tilskudsmuligheder

Du kan læse mere om offentlige tilskudsmuligheder ved at klikke her.
Og læse retningslinjer for, hvad de 10 største danske sundhedsforsikringer yder tilskud til her.