Samarbejde med  offentlige instanser

Ud over muligheden for et samarbejde med dagtilbud og skole kan jeg deltage som specialkonsulent i netværksmøder og andre relevante møder.
I kan også bestille skriftlige rapporter på baggrund af vores forløb. Mine rapporter har i en del tilfælde haft en positiv effekt på udfaldet af en sag.