Skolegang for præmature børn

Indlægget her har til hensigt at bidrage til, at man med rolig iagttagelse kan være på forkant med problemerne og se dem, mens de er små, så de ikke udvikler sig til store udfordringer. Med god støtte fra forældre/lærere/pædagoger kan de for tidligt fødte børn komme deres vanskeligheder til livs.
Mange for tidligt fødte børn har svært ved at koncentrere sig, sidde stille, forstå en kollektiv besked, læse, forstå matematik og begå sig socialt. Desuden slås de oftest med lavt selvværd og op igennem skolealderen kan selvtilliden svækkes.
Her er en direkte sammenhæng med barnets for tidlige fødsel.
Min erfaring er, at det ikke kun er børn født ekstremt for tidligt (før 28. uge), der kan få problemer, men lige såvel børn født efter uge 28 og helt op til uge 37.
Det er vigtigt, at børn i disse vanskeligheder tidligt bliver mødt på rette måde for at undgå negative følger. Engagement fra forældre/lærere/pædagoger er alfa og omega.
Overordnet handler det om opbygning af selvværd og selvtillid hos barnet, viden hos forældre og lærere/pædagoger og en god dialog mellem disse med fokus på barnets personlige egenskaber og mestring frem for mangler.
Men det er også nødvendigt at regulere ubalancer i nervesystem, fysiske områder og følelsesliv.


Læs her, hvordan du bedst støtter det for tidligt fødte barn til at få en god oplevelse med sin skolegang og udvikle sig i en positiv retning.

I indlægget finder du både baggrundsviden og en lang række helt konkrete og praktiske råd.