I virkeligheden skal vi bare møde børnene fra vores hjerter

Vi må møde barnet fra hjertet med forståelse og empati og bruge vores intuition og sunde fornuft. Og interessere os for, hvad der ligger bag barnets adfærd.

Håndskrivning og musik kan hjælpe børn til at regulere deres følelser

Det er en udbredt misforståelse, at håndskrivning udelukkende styrker finmotorikken. Det styrker nemlig også hjerneudviklingen på vigtige områder.

Adem har på få måneder fået bedre sprog og koncentration

/
Med en helhedsorienteret indsats er Adem kommet i en super god trivsel og udvikling. Han har mere overskud og større glæde. Der er fremgang på mange områder.

Sensoriske ubalancer hos børn ses i hverdagens aktiviteter og adfærd

/
Sensoriske ubalancer hos børn viser sig i hverdagens aktiviteter og adfærd. Det positive er, at de kan afhjælpes.

Info om ordblindhed til Børne- og undervisningsministeren

/
Ordblindhed er forårsaget af ubalancer i nervesystemet/hjernen, og årsagerne kan afhjælpes!

Når børn har spiseproblemer

/
Her kan du læse om de typiske spiseproblemer hos præmature børn, årsagerne til dem og ikke mindst mulighederne for at afhjælpe dem.

Føler du dig rådvild som forælder?

/
Mine tvillingers ekstremt for tidlige fødsel trak lange spor efter sig. Børnene kæmpede med at kapere verdens voldsomme påvirkninger. De var sensitive, følsomme og reflekterende. Men vi fandt en vej!

Neurodagen 2019 giver håb om bedre forståelse af/støtte til for tidligt fødte

/
Der er lige nu en bevægelse i gang, som bringer os i retning væk fra diagnosetænkning og hen imod et helhedsorienteret udviklingsperspektiv.

Elias’ forældre er ikke længere bekym- rede for, hvordan han skal klare sig

/
Elias var udfordret. Familien gennemførte en helhedsorienteret indsats, og efter godt et halvt år var der klare forbedringer på alle områder.

Mors stress under graviditeten påvirker barnets hjerneudvikling

/
Canadiske og engelske studier har vist, at fostret er ekstremt skrøbeligt og meget påvirkeligt af morens fysiske og psykiske miljø.