Åbent brev

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil og Trine Nobelius,

I forbindelse med lanceringen af den nye portal om begrebet ordblindhed vil jeg i min egenskab af specialkonsulent på børne-/ungeområdet gerne bidrage med meget vigtig information:

Ordblindhed er forårsaget af

ubalancer i nervesystemet/hjernen,

og årsagerne kan afhjælpes!

 

Forstyrrelserne kan være opstået af flere årsager. Oftest ses en sammenhæng med negativ påvirkning af nervesystemets og hjernens udvikling i forbindelse med ugunstige forhold i fostertilstand, ved fødsel og i efterfødselsforløb, men ubalancerne kan også opstå ved negativ påvirkning under barnets opvækst.

 

Årsagsforklaringer er:

  • Fejl- eller understimuleret sansemotorik. Sansemotorikken har en basal betydning for udviklingen af nervesystemet og hjernen.
  • Svækket samsyn/synsmotorik. Personer med normalt syn, der har problemer med at koordinere synsindtrykkene. Det skyldes forstyrrelser i udviklingen af nervesystemet/hjernen, primært i områderne for balance og synsmotorik.
  • APD (Auditory Processing Disorder). Personer med (efter medicinsk standard) normal hørelse, der har problemer med korrekt opfattelse/bearbejdning af det hørte. Det skyldes en senmodning/dysfunktion i det auditive system på hjernestammeniveau.
  • Ensidig og mangelfuld kost. Når en person ikke får tilstrækkeligt med vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer gennem kosten og eventuelt kosttilskud og samtidig får for meget sukker, for mange transfedtsyrer og for mange tomme kulhydrater, får nervesystemet/hjernen ikke de nødvendige udviklingsbetingelser.
  • Følelsesmæssige påvirkninger. En persons følelser bestemmer organismens hormonproduktion. Det vil fx sige, at et barn, der føler sig stresset, ked af det, bange osv., vil overproducere stresshormoner. Det har en direkte negativ effekt på hjernens struktur og dermed på dens udviklingsbetingelser.
  • Negative effekter af stråling, tilsætningsstoffer i mad/drikke samt kemiske forbindelser i tøj, møbler, plastik og personlig pleje.

Afhjælpningen af årsagerne er ud fra denne forståelse og indsigt åbenlys:

At afhjælpe årsagerne er altid bedre end at kompensere.

Jeg har i mit arbejde som specialkonsulent mange års positive erfaringer med denne tilgang, og jeg har dokumenteret effekten af samtidig sansestimulering, synstræning og optimering af de daglige rammer/miljøet i et interventionsprojekt på Lindevangskolen, Frederiksberg.

I er meget velkomne til at kontakte mig, og jeg mødes gerne med jer – på afstand – for at uddybe det vigtige perspektiv, jeg her har sat fokus på.

De bedste hilsner,

Jonna Jepsen

Specialkonsulent, forfatter, foredragsholder
Giesegårdvej 100 • DK-4100 Ringsted • Tel.: +45 5070 3010 • mail@jonnajepsen.dk
www.jonnajepsen.dk • www.praematurspecialisten.dk

Den 1. maj 2020