Adem har på få måneder fået bedre sprog og koncentration


Med en helhedsorienteret indsats er Adem kommet i en super god trivsel og udvikling. Han har mere overskud og større glæde. Der er fremgang på mange områder.
Forældrene har fået begrundet håb om og tro på, at deres for tidligt fødte søn vil blive ved med at udvikle sig, og at hans potentiale vil komme mere og mere til udfoldelse.

Adem er 3 år og er født i uge 32. Da hans forældre for få måneder siden henvendte sig til mig, havde han forsinket sproglig/kognitiv udvikling.
Vi har arbejdet med at restituere nervesystem/hjerne og kropsfunktioner. Det har vi gjort via sansestimulering, manuel terapi, kostfokus samt opmærksomhed på den pædagogiske tilgang og daglig stimulering via læsning, samtale m.v.
Formålet med det hele var at danne nye nervetråde og kontaktflader i hjernen og forbedre processen med fedtisolering omkring nervetrådene. Det har givet Adem nye neurologiske forudsætninger for at udvikle sit sprog. Og i øvrigt også de andre kognitive områder.
Han er bl.a. blevet mere selvhjulpen, er blevet bedre til at skifte mellem aktiviteter, har fået øget overskud, er blevet mere glad, har fået nemmere ved ramme-/kravsætning, har fået en bedre koncentration og er begyndt at smage på flere mademner. Hans sociale liv er også i en positiv udvikling.

Forældrenes indsats har været afgørende for den positive udvikling
Forældrene har arbejdet intenst og målrettet ud fra mine anbefalinger, og det er netop den indsats, der har fået det til at rykke så hurtigt. Det er et super flot stykke forældrearbejde! Og Adem har såmænd taget det hele rigtig fint 😊
Vuggestuen har ydet en god indsats med at støtte Adem, og pædagogerne har givet udtryk for, at de virkelig kan se, han har rykket sig.
Adam var inden opstart hos mig påbegyndt udredning på børnepsykiatrisk afdeling. Det blev sat i bero, og da forældrene oplevede store fremskridt og ikke længere var bekymrede for Adems tilstand og udvikling, takkede de nej til at genoptage udredningen.
Det har været en meget stor glæde for mig at samarbejde med familien. Deres ildhu og kærlighed til Adem og hans bror har varmet mit hjerte.

Mail fra Adems mor Gülsen:

Kære Jonna. 

Adem brugte en lang sætning, da jeg hentede ham fra vuggestuen i dag. Han gentog: “op at sidde på autostolen ”.
Det har været helt fantastisk og det bedste samarbejde med dig. Du har mødt os der, hvor vi var, og det har betydet, at vi har kunnet hjælpe Adem med den store udvikling. Det skal du have tusind tak for! Din tilgang har gjort, at jeg som mor har meget mere håb i forhold til Adems fremtid og vores lille familie.