Unge med angst

/
Det er voldsomt ødelæggende for livskvaliteten at lide af angst. Det fylder alt. Men det er muligt at slippe af med.

Det kan være svært at håndtere et udadreagerende barn

/
Læs her hvordan du med 4 konkrete trin kan håndtere situationen. Og hvordan du overordnet kan hjælpe dit barn.

Belønningssystemer kan gøre mere skade end gavn

/
Tidligere tiders børneopdragelse var baseret på straf og belønning. Den gang vidste man ikke bedre.

For meget skærmtid påvirker børns hjerner

/
Når belønningsmekanismen bliver overaktiveret, oplever barnet et behov for mere og mere spille- og skærmstimulering.

Lad os sætte
ADHD-børnene fri

/
Der har de seneste år været en enorm stigning i antallet af børn og unge, som har fået en ADHD- eller ADD-diagnose.

Inklusion af
for tidligt fødte børn i dagtilbud

/
Det kan bestemt lade sig gøre at inkludere (de fleste) for tidligt fødte – men man skal vide en del om dem

For tidligt født:
jeg vil gerne, men jeg kan ikke

/
Når et barn fødes for tidligt, udsættes nervesystem/hjerne for voldsomme belastninger.

For tidligt født:
følelsesmæssige senfølger

/
Meget for tidligt fødte børn har oplevet så meget adskillelse og så mange chok og smerter, at de får dybe ar på sjælen.

Bliver dit barn nemt
stresset og overstimuleret?

/
Så er det en god idé at se nærmere på de primitive reflekser og sansemotorikken som sådan.

Bag om ADHD
Kasper har udviklet sig enormt

/
Som det har været hyppigt omtalt i pressen, henvises voldsomt mange børn og unge til psykologisk og psykiatrisk udredning