Skolegang for præmature børn

/
For tidligt fødte børn kan udvikle sig positivt og få en god skolegang. Det kræver dog oftest opmærksomhed og indsats.

Vi kan hjælpe unge af med deres angst

/
Det er voldsomt ødelæggende for livskvaliteten at lide af angst. Det fylder alt. Men det er muligt at slippe af med.

Gode konkrete råd til at håndtere et udadreagerende barn

/
Læs her hvordan du med 4 konkrete trin kan håndtere situationen. Og hvordan du overordnet kan hjælpe dit barn.

Belønningssystemer kan gøre mere skade end gavn

/
Tidligere tiders børneopdragelse var baseret på straf og belønning. Den gang vidste man ikke bedre.

For meget skærmtid påvirker børns hjerner

/
Når belønningsmekanismen bliver overaktiveret, oplever barnet et behov for mere og mere spille- og skærmstimulering.

Lad os sætte ADHD-børnene fri

/
Der har de seneste år været en enorm stigning i antallet af børn og unge, som har fået en ADHD- eller ADD-diagnose.

Inklusion af for tidligt fødte børn i dagtilbud

/
Det kan bestemt lade sig gøre at inkludere (de fleste) for tidligt fødte – men man skal vide en del om dem

For tidligt født: jeg vil gerne, men jeg kan ikke

/
Når et barn fødes for tidligt, udsættes nervesystem/hjerne for voldsomme belastninger.

Følelsesmæssige følger af for tidlig fødsel

/
Historien her illustrerer det, som psykologisk forskning og teori beskriver: at tidligt oplevede traumer huskes af underbevidstheden, og at de altså ikke forsvinder af sig selv.

Bliver dit barn nemt
stresset og overstimuleret?

Så er det en god idé at se nærmere på de primitive reflekser og sansemotorikken som sådan.