Skoleprojektets formål

Formålet med projektet var at afdække, om en tværfaglig, helhedsorienteret indsats kunne bringe børnene op på et højere funktions- og trivselsniveau med deraf følgende bedre indlæring.

Succeskriterium og gevinster

Succeskriteriet var, at indsatsen kunne bidrage til væsentlig bedre trivsel og indlæring.
Gevinsterne ville være gladere børn i bedre trivsel og med større indlæringspotentiale og dermed også med mindre behov for specialindsats.