Priser for indsatsvejledningsforløb

Udredende og vejledende samtale, konkret handleplan samt opfølgning på indsats                                               

  • 1 udredende og vejledende samtale á 2,5 time ved 1 barn eller 1 voksen, 4 timer ved 2 børn
  • 2 opfølgende samtaler á 1 time ved 1 barn eller 1 voksen, 1,5 time ved 2 børn
  • 1 skriftlig handleplan for indsats + punktlister over fokusområder i hverdagen
  • 2 opdateringer af handleplan og punktlister ved opfølgende samtaler

Pris ved 1 barn eller 1 voksen:                                kr.         5.475,00
Pris ved 2 børn:
                                                           kr.        8.850,00

Tillæg for familier i udlandet, dansksproget:          kr.           850,00
Tillæg for familier i udlandet, engelsksproget:       kr.        1.250,00

Herudover vil der være udgifter til et indsatsforløb med behandling/terapi
Prisen afhænger af den individuelle handleplan.
I/du afregner direkte med de respektive behandlere, jeg henviser til. Afregning fra gang til gang.
Behandling/terapi foregår i jeres/din egen region.

Afregning
Umiddelbart efter den første samtale fremsender jeg faktura på det samlede beløb.