Pædagogisk vejledningsforløb

I får helt konkret vejledning i en tæt sparring,
I vores forløb anvender vi skemaer, som gør det nemt for jer som familie at holde den røde tråd og gennemføre de aftalte ændringer, så de bliver implementeret fuldt i familiens hverdag. Skemaerne er også et rigtig godt værktøj til at få øje på de løbende små og store fremskridt.
De er et supplement til den personlige vejledning, hvor vi går direkte ind i de specifikke detaljer, I som forældre har brug for sparring til, og hvor vi ikke mindst får sat forholdene i perspektiv og skabt et nyt overblik.
Vi tager også løbende fat i nye situationer, som påkalder sig opmærksomhed og behov for løsninger.
Er der behov for det, kan jeg komme på hjemmebesøg og observere jeres samspil for efterfølgende at sparre med jer om mekanismer og hensigtsmæssige tilgange.