Kreative processer

En del af interventionsprojektet bestod af kreative processer, hvor børrnene fik kontakt til den ubevidste sfære og dermed fik mulighed for at opnå styrke, selvindsigt og øget selvværd.
Temaet forløb over en periode på 7 skoledage og foregik hver dag i et modul af 90 minutters varighed. Psykoterapeut MPF og tegneterapeut Birte Glud var temaleder. Projektleder Jonna Jepsen deltog som observatør. Børnene var opdelt i 4 grupper med 3-4 børn i hver. Der var 1 lærer pr. gruppe. De voksnes opgave var at sætte rammerne og i øvrigt at være nærmest passive vidner til og at støtte børnene i deres kreative processer.
Alle børn fik ved temastart udleveret en personlig æske farver af høj kvalitet. Der var indkøbt papir af høj kvalitet i størrelsen A1. Al tegning foregik siddende på gulvet.
Første dag tegnede alle børn et træ og en fritegning. De næste 2 dage tegnede de deres drømme, enten natlige drømme under søvn eller drømme om noget, de kunne ønske sig i deres liv. 4. dag tegnede børnene drømme, fritegninger og træer. 5. og 6. dag formede de figurer i rødler. 7. og sidste dag tegnede børnene drømme og fritegninger, og der afsluttedes med et eventyr om børnene og projektet fortalt af Birte Glud.
Der blev de første dage tegnet mange symboler for det svære, børnene havde i deres følelsesmæssige bagage. Manden med leen blev tegnet af flere, og der var ansigter med rædsel, smerte og skrig. Lærere og temaleder støttede børnene nænsomt gennem disse processer og videre til at tegne positive, smukke billeder af bl.a. blomster, sole, dyr og glade mennesker.
Temaforløbet havde en markant betydning for børnenes indre tilstand. Via de kreative processer, tegning og arbejde i ler, kom de meget dybt ned i deres ubevidste følelsesliv, og der blev forløst belastende følelser.
Et barn blev undervejs i drømmetemaet selv opmærksom på, at han ikke fik gjort noget færdigt og til sidst lykkedes han med det. Han er nu bedre til at være i det, han er i gang med.
Et andet barn kunne før sommerferien ikke tegne – det gør han nu, og han har glæde ved det. Han har ikke længere sammenbrud i skolen, og han har fået en højere frustrationstærskel og er blevet mere fleksibel.
2 af børnene blev efter temaforløbet gode til at fordybe sig og kan nu bedre acceptere at tegne forkert.
Endelig var der et barn, som i løbet af drømmetemaet fandt ud af, at hun kunne bruge tegneprocessen til at regulere sig selv, når det hele blev for svært for hende, og det integrerede hun efterfølgende i sin hverdag.
Samlet set fik hele børnegruppen større ro og en højere stresstærskel.