Indholdet

I den udredende samtale vil jeg gå detaljeret ind i pædagogik, samspil og rammer i hverdagen, og jeg vil vejlede og støtte jer i beslutninger om fx institutions- eller skolevalg og valg af fritidsaktiviteter.
Er der behov for det, vil jeg komme på hjemmebesøg, lige som jeg vil samarbejde med dagpleje, institution, skole, PPR, Børn- og unge-rådgivning, samt andre relevante instanser, hvor det er påkrævet.
Når der er tale om spædbørn, vil behovet ofte være fokus på søvn, spisning, vækst og immunforsvar.
Jeg anvender skemaer, som gør det nemt for jer som familie at holde den røde tråd og gennemføre de aftalte ændringer, så de bliver implementeret fuldt i familiens hverdag. Skemaerne er også et rigtig godt værktøj til at få øje på de løbende små og store fremskridt.
De er et supplement til den personlige vejledning, hvor vi går direkte ind i de specifikke detaljer, I som forældre har brug for sparring til, og hvor vi ikke mindst får sat forholdene i perspektiv og skabt et nyt overblik.
Jeg tager også løbende fat i nye situationer, som påkalder sig opmærksomhed og behov for løsninger.
Som en del af det samlede forløb holder vi en eller flere opfølgende samtaler, hvor vi drøfter indsatsforløbet:
Hvor har der været fremskridt, er der noget, der er svært, hvad mangler vi og i hvilken rækkefølge skal vi tage de næste skridt?
På den måde sikrer vi, at I får den bedste støtte undervejs i processen, at vi holder kursen og at vi sammen opnår optimale resultater.