Grundmotorik og syn – baggrund

Grundmotorisk træning og stimulering samler op på udviklingstrin, der tidligere er sprunget over. De grundlæggende sanser stimuleres, så barnet får et godt kendskab til sin krop og motorik. Det medfører god trivsel, både fysisk, psykisk og socialt. Ligesom det danner et godt grundlag for videre udvikling og læring.
Børnene har typisk problemer med at mærke sult, tørst og med at mærke, hvornår de skal på toilettet. De vil helst ikke i brusebad, foretrækker karbad. De kan ikke lide at få creme på, er lyd- og lysfølsomme. Mange har store problemer med at danne sociale relationer med jævnaldrene. De kan have et kraftigt temperament. Derudover har de problemer med almindelig læring i skolefagene, det er svært at holde fokus og koncentrere sig.
Ved test af synet ses der typisk, at øjnenes bevægelser og samarbejde ikke er optimalt. I stedet for glidende og smidige øjenbevægelser, bevæger øjnene sig i hop, og hovedet drejes med efter læsestedet. Det betyder, at børnene har svært ved at følge en linje, de springer ord over, bytter rundt på bogstaver – fx b og d, mister læsestedet og kan ikke huske, hvad de har læst. Børnene klager tit over træthed og hovedpine, fordi de bruger så meget energi på at få læsningen til at fungere.
Børnede har ofte svært ved at koncentrere sig, bryder sig ikke om bolde, de bliver tit utilpasse ved karruseller eller ved bilkørsel, og ved 3D film bliver de hurtig trætte.
Mange af børnene har oftest et helt ”normalt” syn ved en almindelig synsundersøgelse hos sundhedsplejerske eller øjenlæge. De ser tit de mindste bogstaver på synsprøvetavlen. Men da de har så mange problemer med at bruge deres øjnes bevægelser og samsyn, er der tit heller ikke overskud til at tolke og forstå alt det lærte.
Træningen er individuelt tilpasset og foregår hjemme, ca. 30-40 minutter fordelt over dagen. Den består af forskellige øvelser og aktiviteter, som kombinerer leg og læring, så det bliver sjovt for barnet, men samtidig så udfordrende at der hele tiden opnås en forbedring. På denne måde lærer barnet at få styr på både sin krop og synet på en gang, hvilket giver et bedre og hurtigere udbytte, og en varig løsning kan opnås.
Barnet får mere overskud til at koncentrere sig og udnytte sine ressourcer fuldt ud. Det bliver lettere at huske og forstå alt det nye, der skal læres i skolen. Barnet lærer ikke at læse, men får redskaberne til, at det bliver nemmere at lære at læse.
Der sidder gennemsnitlig 3-4 børn i hver klasse med indlæringsproblemer, og ofte er det problemer med synet, der giver dem vanskeligheder med fx læsningen.