Pålagte forholdsregler ved personlige fysiske konsultationer:

  • Her er rigelig plads til, at vi kan overholde de afstandskrav, der er pålagt os.
  • Jeg sikrer god hygiejne.
  • Det er muligt at afholde digitale konsultationer, hvis der er forhold, som taler for det. Det kan fx være, at du har et eller flere børn med et svækket immunforsvar.

Har du spørgsmål om detaljer, er du meget velkommen til at kontakte mig.