Klientudtalelser fra spørgeskemaundersøgelse efterår 2010

Forældre til børn og unge, der har været i et tværfagligt forløb, udtaler bl.a.:
 • Trives langt bedre, glad, knytter venskaber
 • Stor forandring, mere harmonisk, færre konflikter
 • Mere selvsikker, ikke længere hovedpine, kan læse uden problemer
 • Stor udvikling; har fået overblik, det sociale liv fungerer bedre, spisning og søvn er blevet bedre, har en større glæde og er begyndt at indlære. Ritalin reduceret.
 • Glad og trives. Bedre søvn.
 • I bedring. Mere ro efter 2 ugers træning.
 • Stortrives! Daglige øvelser, som vi hygger os med, koncentrationen er blevet bedre, han er fagligt 2 år foran
 • Mere glad, større selvtillid
 • Meget bedre generel trivsel, mindre hovedpine, mere ro
 • Mere ro, ikke så stresset, mindre aggressiv, færre ritualer
 • En helt anden pige! Siger fra, mere selvstændig, mere mod på nyt, er begyndt på 2 fritidsaktiviteter
 • Mere glad, snakkende, højere selvværd, nyt mod, ikke længere hovedpine, bedre søvn
 • Tryg og i balance med sig selv
 • Hurtigere til at spise, bedre trivsel, mere rolig
 • Bedre trivsel, mere glad og tilfreds. Færre angstanfald/ blokeringer
 • Er blevet stærk, social, modig, har fået gå-på-mod, er selv socialt opsøgende, vil gerne hjælpe andre
 • Helt anden pige! Ikke mere så ked af det, bedre til at håndtere stress, højere selvværd, bedre socialt liv
 • Bedre søvn, ikke længere mareridt, slapper mere af, mere glad, tager initiativ, bedre til at håndtere stress
 • En glad pige, der trives og har venner. Helt utrolig forandring.
Forældre til for tidligt fødte børn udtaler bl.a.:
 • “Jeres funktion er uvurderlig – den kan ikke gøres op i penge!”
 • “RC har betydet alt!”
 • “RC har ændret vores tilværelse positivt og givet håb”
 • “I har stort engagement, bekymrer jer, er nærværende, har empati”
 • “I møder, forstår, rummer, tager os alvorligt, giver tryghed”
 • “I har stor viden og kompetence”
 • “I tænker anderledes, ser på alle muligheder”
 • “I er effektive, handlingsorienterede og konkrete”
 • “Uvurderlig opfølgning. Vi føler os trygge og i gode hænder”
 • “Vi blev taget alvorligt for 1. gang siden fødslen (4½ år)”

RC står for Rafael Centeret, som i 2010 var det regi, jeg arbejdede i.
Se hele spørgeskemaundersøgelsen her.