Kurser og temadage for forældre til præmature børn, 0-6 år:


Det særlige præmaturforældreskab

Det er anderledes at være forælder til et eller flere for tidligt fødte børn.
Og det kan være rigtig svært at finde forståelse og accept i omgivelserne.
På kurset/temadagen vil du møde andre præmaturforældre, og du vil møde dig selv i genkendelsen af de beskrivelser, du får af dette særlige forældreskab.
Du vil få indsigt i årsagssammenhænge, og ikke mindst vil du få et væld af helt konkrete råd.
Vi veksler mellem oplæg, plenumdialog og udveksling af erfaringer.
Kursets/temadagens formål er at forstå din egen og hele familiens samlede situation og få redskaber til at bryde en negativ spiral og komme videre i en positiv udvikling

De temaer, vi fokuserer på:

 • Hvad er er typisk ved et præmaturforældreskab?
 • Alle følelserne før, under og efter fødslen.
 • Hvordan påvirker følgerne af den for tidlige fødsel familielivet?
 • Hvordan takler du forældreskabet i barnets forskellige aldersperioder?
 • Hvordan kan du afhjælpe barnets senfølger?
 • Hvordan samarbejder du bedst med fagfolk?

Tema- og kursusdagene er en mulighed for, at du som forælder kan tage dig kærligt af dig selv og dine tanker og følelser med fuldt fokus.
Læs mere om indholdet via links til de respektive arrangementer.

Kontakt mig, hvis du ønsker at arrangere et kursus for præmaturforældre i Danmark eller Norge.
Du finder kontaktdata nederst på siden her.


I Danmark har mulighed for at søge kommunal dækning af kurset iht. Servicelovens § 11, stk. 7:

Der kan søges om hjælp til at dække merudgifter til deltagelse i kurser for forældre og andre pårørende. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien viden om senfølger af for tidlig fødsel, hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v.

 • § 11, stk. 7: dækning af udgifter ved deltagelse i kursus.
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
  Indsats givet efter § 11 kræver ingen forudgående § 50-undersøgelse eller handleplan efter § 140.

Det gælder ved en ansøgning om at beskrive den nedsatte funktionsevne, og hvordan den udfordrer barnet og familien. Det er altid godt at vedlægge udtalelser fra fagpersoner ved ansøgningen. Det kan være fra læge, sundhedsplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer eller andre.

Her finder du en skabelon til ansøgning.