Pris for samspils- og indsatsvejledningsforløb

Udredende samtale, vejledning i forældre-barn samspil, konkret handleplan og opfølgning                                                            

  • 1 udredende og vejledende samtale á 3 timer ved 1 barn, 4 timer ved 2 børn
  • 3 opfølgende samtaler á 1 time ved 1 barn, 1,5 time ved 2 børn
  • 1 skriftlig handleplan for indsats + punktlister over fokusområder i hverdagen
  • 3 opdateringer af handleplan og punktlister ved opfølgende samtaler

Pris ved 1 barn:                                                           kr.          7.250,00
Pris ved 2 børn:                                                           kr.        10.725,00

Tillæg for familier i udlandet, dansksproget:          kr.             850,00
Tillæg for familier i udlandet, engelsksproget:       kr.          1.250,00

Herudover kan der være udgifter til et indsatsforløb med behandling/terapi
Prisen afhænger af den individuelle handleplan.
I/du afregner direkte med de respektive behandlere, jeg henviser til. Afregning fra gang til gang.
Behandling/terapi foregår i jeres/din egen region.

Afregning
Umiddelbart efter den første samtale fremsender jeg faktura på det samlede beløb.