Behandlingsmæssigt/terapeutisk forløb

Som supplement til arbejdet med samspil og pædagogik lægger vi en helt konkret handleplan. Den vil indeholde et behandlingsmæssigt/terapeutisk forløb, som foregår så tæt på jeres lokalområde som muligt.
Jeg har et netværk af ca. 150 dygtige og hjertevarme behandlere/terapeuter inden for et bredt spektrum af fagområder. De er fordelt over hele Danmark, og jeg har også en del tilknyttet i Norge og Sverige.
Alle de tilknyttede fagfolk har erfaring med følger af præmaturitet, og for nogle er det et særligt kompetenceområde.