Proceduren

Vi starter med en udredende samtale, hvor vi kommer hele vejen rundt om jeres barns historie, tilstand og trivsel, Vi har fokus på hele familien som en enhed.
På baggrund af de udfordringer, I slås med, vil jeg give årsagsforklaringer og lægge en helt konkret handleplan. Handleplanen vil indeholde et behandlingsmæssigt/terapeutisk forløb, som foregår så tæt på jeres lokalområde som muligt.
Jeg har et netværk af ca. 150 dygtige og hjertevarme behandlere/terapeuter inden for et bredt spektrum af fagområder. De er fordelt over hele Danmark, og jeg har også en del tilknyttet i Norge og Sverige.
Følger af præmaturitet er et særligt kompetenceområde hos en stor del af de tilknyttede fagfolk, men de har alle, lige som jeg, god erfaring med og kendskab til udfordringer, der har andre årsager.