Indsatsvejledningsforløb

Udredende samtale, konkret handleplan samt opfølgning på indsats:
En udredende/vejledende samtale varer 2,5 time.
Som forældre får I årsagsforklaringer som en vigtig nøgle til forståelse og tilgang til jeres barn/børn.
Er du voksen for tidligt født, starter vi også med årsagsforklaringer og sammenhænge for en dybere forståelse.
Vi lægger en helt konkret handleplan for afhjælpende stimulering, behandling og terapi. Formålet er at få nervesystem/hjerne, krop og følelsesliv i en balanceret og sund tilstand og skabe god trivsel.

Se priser her.


Samspils- og indsatsvejledningsforløb

Udredende samtale samt forløb med pædagogisk vejledning/plan, konkret handleplan og opfølgning:
Har I som forældre behov for pædagogisk vejledning, har jeg et forløb, der er skræddersyet til det.
Vi starter med en udredende/vejledende samtale, som inkluderer konkret vejledning i samspil og pædagogik. Samtalen varer i ca. 3 timer.
Efter den første samtale udarbejder jeg en skriftlig helhedsorienteret handleplan, som vi iværksætter. Den vil som det første punkt indeholde fokusområder vedr. pædagogik og samspil.
I et tæt samarbejde justerer vi på det daglige samspil i familien. I får detaljeret vejledning i at håndtere lige præcis det, der er en udfordring for jer i hverdagen. Jeg guider jer igennem processen med et passende interval mellem vores opfølgninger.
Det overordnede formål med helhedsindsatsen er at få barnets/den unges nervesystem/hjerne, krop og følelsesliv i en balanceret og sund tilstand og skabe god trivsel for hele familien.

Se priser her.


Hvor foregår det?

Vi mødes første gang til en udredende og vejledende samtale i min konsultation på Giesegårdvej 100, 4100 Ringsted.
Har du/I lang vej til Køge-/Ringstedegnen, kan vi også tage vores første samtale digitalt. Eller hjemme hos jer – jeg er jævnligt på Fyn og i Jylland.
Opfølgende samtaler tager vi over Skype eller Messenger video.
Behandlings- og terapiforløb vil foregå hos behandlere så tæt på jeres hjem som muligt. Jeg har tilknyttet over 150 behandlere og terapeuter over hele Danmark, over 50 behandlere i Norge samt flere i Stockholm-området, Sverige.
Vi gennemfører generelt kun ét indsatsområde ad gangen.
Er barnet over 12 år, vil det som udgangspunkt skulle deltage i samtalerne.


Jeg er jeres tovholder gennem hele forløbet

Som en del af det samlede forløb holder vi opfølgende samtaler, hvor vi drøfter indsatsforløbet:
Hvor har der været fremskridt, er der noget, der er svært, hvad mangler vi og i hvilken rækkefølge skal vi tage de næste skridt?
På den måde sikrer vi, at I får den bedste støtte undervejs i processen, at vi holder kursen og at vi sammen opnår optimale resultater.


Betaling

Umiddelbart efter den første samtale fremsender jeg en faktura på hele forløbet og til betaling inden for 2 hverdage.
Samme procedure gælder ved forældrebetaling for observationer/møder i institution eller skole og for deltagelse i netværksmøder.
Ved enkeltkonsultationer afregner vi umiddelbart efter samtalen via MobilePay, bankoverførsel eller kontant betaling.
Private institutioner og skoler modtager faktura pr. mail.
Offentlige instanser faktureres elektronisk.


Afbud

Afbud meldes pr. telefon (evt. på telefonsvarer) senest kl. 08:30 samme dag, som konsultationen er aftalt til.
Ved afbud senere end kl. 08:30 og ved udeblivelse faktureres kr. 850.

Supplerende muligheder

  • Enkeltkonsultationer
  • Konsulentbistand ved skole-/institutionsmøde
  • Tillæg for fyldestgørende rapport efter udredende/vejledende samtale
  • Rapporter og skriftlige udtalelser uden forudgående udredende samtaleSe alle priser her.

Pædagogisk vejledning til dagtilbud eller skole: Læs info her og se priser her.

Vejledning og supervision til offentlige instanser: Læs her.

Rådgivning ved samværsordninger, når I er skilt: Læs her.

Priser på foredrag og kurser: Kontakt mig for at høre nærmere. Kontaktdata finder du nederst på siden her.


Tilskudsmuligheder

Du kan læse mere om offentlige tilskudsmuligheder ved at klikke her.
Og læse retningslinjer for, hvad de 10 største danske sundhedsforsikringer yder tilskud til her.