For tidligt født: jeg vil gerne, men jeg kan ikke

/
Når et barn fødes for tidligt, udsættes nervesystem/hjerne for voldsomme belastninger.

Følelsesmæssige følger af for tidlig fødsel

/
Historien her illustrerer det, som psykologisk forskning og teori beskriver: at tidligt oplevede traumer huskes af underbevidstheden, og at de altså ikke forsvinder af sig selv.

Bliver dit barn nemt
stresset og overstimuleret?

/
Så er det en god idé at se nærmere på de primitive reflekser og sansemotorikken som sådan.

Bag om ADHD Kasper har udviklet sig enormt

/
Som det har været hyppigt omtalt i pressen, henvises voldsomt mange børn og unge til psykologisk og psykiatrisk udredning