Sådan hjælper du dit aggressive og kravafvisende barn

/
Det kan være en stor udfordring at have et barn, der bliver mere og mere aggressivt i sin adfærd. Det kræver samarbejde og indsats på flere områder at afhjælpe årsagerne til den adfærd, man ser.

Øget pædagogisk viden om usynlige senfølger

/
Hvordan forstår vi de for tidligt fødte børn, hvad er årsagerne til senfølger, hvilken pædagogisk støtte har de brug for, og hvordan fungerer det offentlige Danmarks støtteapparat?

Fra bekymringstanker om dit barn til positivt fokus

/
Det er muligt at ændre bekymringstanker til positive og optimistiske tanker via indsigt og bevidste strategier. Et positivt tankefokus skaber positive forandringer.

Skolegang for præmature børn

/
For tidligt fødte børn kan udvikle sig positivt og få en god skolegang. Det kræver dog oftest opmærksomhed og indsats.

Vi kan hjælpe unge af med deres angst

/
Det er voldsomt ødelæggende for livskvaliteten at lide af angst. Det fylder alt. Men det er muligt at slippe af med.

Gode konkrete råd til at håndtere et udadreagerende barn

/
Læs her hvordan du med 4 konkrete trin kan håndtere situationen. Og hvordan du overordnet kan hjælpe dit barn.

Belønningssystemer kan gøre mere skade end gavn

/
Tidligere tiders børneopdragelse var baseret på straf og belønning. Den gang vidste man ikke bedre.

For meget skærmtid påvirker børns hjerner

/
Når belønningsmekanismen bliver overaktiveret, oplever barnet et behov for mere og mere spille- og skærmstimulering.

Lad os sætte ADHD-børnene fri

/
Der har de seneste år været en enorm stigning i antallet af børn og unge, som har fået en ADHD- eller ADD-diagnose.

Inklusion af
for tidligt fødte børn i dagtilbud

/
Det kan bestemt lade sig gøre at inkludere (de fleste) for tidligt fødte – men man skal vide en del om dem