Sådan hjælper jeg dit barn og hele familien til god trivsel, glæde og positiv udvikling


Positiv udvikling og god trivsel

For at opnå en positiv udvikling og god trivsel hos et barn eller ungt menneske har jeg fokus på disse helt essentielle områder:

 • fysisk stimulering og påvirkning af nervesystem og hjerneudvikling
 • hjælp til et velafbalanceret spise- og søvnmønster samt styrket immunforsvar
 • hjælp til at finde ro indeni
 • gode rammer for og støtte til følelsesbearbejdning
 • en kærlig, anerkendende og struktureret tilgang til børnene /de unge


En sådan helhedsorienteret indsats skaber nye nervebaner i hjernen, ro i krop og nervesystem, optimerede organfunktioner, lindring af følelsesmæssige belastninger samt nye positive følelsesmæssige erfaringer.
Det bliver nemmere for barnet/den unge at være og at lære. Den indre trivsel optimeres, og samspillet kommer til at fungere bedre. Selvværd og selvtillid øges – en positiv spiral er påbegyndt.
Det er min erfaring, at stort set alle dysfunktioner og ubalancer kan bedres.

Proceduren

Vi starter med en udredende samtale, hvor vi kommer hele vejen rundt om jeres barns historie, tilstand og trivsel, Vi har fokus på hele familien som en enhed.
På baggrund af de udfordringer, I slås med, vil jeg give årsagsforklaringer og lægge en helt konkret handleplan. Handleplanen vil indeholde et behandlingsmæssigt/terapeutisk forløb, som foregår så tæt på jeres lokalområde som muligt.
Jeg har et netværk af ca. 150 dygtige og hjertevarme behandlere/terapeuter inden for et bredt spektrum af fagområder. De er fordelt over hele Danmark, og jeg har også en del tilknyttet i Norge og Sverige.
Følger af præmaturitet er et særligt kompetenceområde hos en stor del af de tilknyttede fagfolk, men de har alle, lige som jeg, god erfaring med og kendskab til udfordringer, der har andre årsager.

Indholdet

I den udredende samtale vil jeg gå detaljeret ind i pædagogik, samspil og rammer i hverdagen, og jeg vil vejlede og støtte jer i beslutninger om fx institutions- eller skolevalg og valg af fritidsaktiviteter.
Er der behov for det, vil jeg komme på hjemmebesøg, lige som jeg vil samarbejde med dagpleje, institution, skole, PPR, Børn- og unge-rådgivning, samt andre relevante instanser, hvor det er påkrævet.
Når der er tale om spædbørn, vil behovet ofte være fokus på søvn, spisning, vækst og immunforsvar.
Jeg anvender skemaer, som gør det nemt for jer som familie at holde den røde tråd og gennemføre de aftalte ændringer, så de bliver implementeret fuldt i familiens hverdag. Skemaerne er også et rigtig godt værktøj til at få øje på de løbende små og store fremskridt.
De er et supplement til den personlige vejledning, hvor vi går direkte ind i de specifikke detaljer, I som forældre har brug for sparring til, og hvor vi ikke mindst får sat forholdene i perspektiv og skabt et nyt overblik.
Jeg tager også løbende fat i nye situationer, som påkalder sig opmærksomhed og behov for løsninger.
Som en del af det samlede forløb holder vi en eller flere opfølgende samtaler, hvor vi drøfter indsatsforløbet:
Hvor har der været fremskridt, er der noget, der er svært, hvad mangler vi og i hvilken rækkefølge skal vi tage de næste skridt?
På den måde sikrer vi, at I får den bedste støtte undervejs i processen, at vi holder kursen og at vi sammen opnår optimale resultater.

 
I kan have glæde af min vejledning og indsats, fordi …

jeg først og fremmest selv har været der. Som forælder til ekstremt tidligt fødte tvillinger fra 1992 har jeg oplevet helt tæt på, hvad traumer, svækket immunforsvar og ubalancer i nervesystemet kan betyde for børns trivsel.  Og hvor udfordrende det kan være at navigere i forældrerollen. Men også, hvordan det kan lade sig gøre at komme udfordringerne til livs og få børnene i god trivsel og udvikling.
Derudover fordi jeg …

 • har en bred og sammenhængende helhedstænkning: God trivsel er afhængig af mange faktorer.
  Se illustrationen helhedsstjernen her
  .
 • har en unik og dyb indsigt i årsagerne til børnenes/de unges funktionsnedsættelser og i effektive behandlings- og terapiformer, både autoriserede og komplementære.
 • har en anerkendende tilgang til barnet og familien.
 • rummer og forstår uden at dømme.
 • generelt har korte ventetider og hurtig ekspedition.
 • har daglig pædagogik og samspil som et meget vigtigt fokuspunkt og gerne tager på hjemmebesøg for at vejlede konkret og detaljeret.
 • er effektiv og resultatorienteret.
 • har fokus på det ubevidste sinds meget store betydning for barnets/den unges trivsel og udvikling.
 • arbejder målrettet med og har flere indfaldsvinkler til effektiv sansemotorisk og neuropsykologisk bearbejdning og stimulering.
 • inddrager kost, ernæring og spisning som en væsentlig del af barnets/den unges trivsel.
 • er tovholder i hele processen, så I kan koncentrere jer mere om at være forældre end om hele tiden at forsøge at finde løsninger.

Andre forældre siger:

Hvor er jeg bare ovenud lykkelig for at have dig på vores hold!! For hulan det er stort!
Anbefaler dig hver gang, der gives udtryk for frustration fra mødre med deres reagerende præmature børn på præmaturforeningens Facebook-gruppe! Tænk hvis vi ikke havde fundet dig. Puha!
Mor til præmatur pige på 3 år


Det var så dejligt at få talt med dig igen. Min mand spurgte så interesseret ind til det hele. Tænker, vi til foråret skal booke en time hos dig – jeg vil så gerne, at han skal møde dig!
Det er en enorm lettelse at føle sig så forstået. Og din indlevelse i og tolkning af Simon og hans karaktertræk, med både udfordringer og styrker, er altid imponerende og rammende.
Tak igen, Jonna. Jeg ser frem til at gå i dybden med de forskellige emner og til at påbegynde indsats for Simons videre positive udvikling.
Mor til dreng på 8 år, født i uge 33+6 (navn ændret af hensyn til barnet)


Læs flere forældreudtalelser her


Jeg kan også hjælpe, hvis du er voksen, og har nogle udfordringer i dit liv

Også unge og voksne, der ikke trives helt godt, og som har svært ved at
komme videre i livet på en positiv måde, kan jeg støtte og vejlede med
indlevelse og en konstruktiv, afhjælpende tilgang.
Jeg har spidskompentence på området for tidligt fødte børn, unge og
voksne, men har stor erfaring med mange andre årsager til nedsat funktion og trivsel.

Book tid til en samtale på 5070 3010 eller mail@jonnajepsen.dk

Visitation og tilskud

Alle, der har behov, kan konsultere centeret privat. Kommuner og regioner kan benytte vores specialekspertise til børn og unge, der er i nedsat trivsel eller med lovtekstens ord “har nedsat funktionsniveau som følge af for tidlig fødsel eller funktionsnedsættelse af anden årsag”.
Der er lovmæssig mulighed for, at udgifter til terapi, familieterapi og konsulentbistand kan dækkes via § 52 i Serviceloven. Det forudsætter dog en forudgående § 50 udredning i kommunalt regi.
§ 11 kan også anvendes, og den kræver ikke en forudgående § 50-undersøgelse.
§ 32 giver mulighed for støtte til træning i hjemmet. Det vil altid være en skønssag, hvad det enkelte barn har behov for, og hvad kommunen vil bevilge. Flere sundhedsforsikringer giver tilskud til psykologforløb, fysio-/ergoterapi, zoneterapi og akupunktur, ligesom ‘danmark’ giver tilskud til nogle indsatsområder.
I mange tilfælde vil vi dog anbefale at overveje nøje, om jeres ressourcer skal bruges på lange sagsforløb, test, undersøgelser osv. med henblik på at opnå tilskud. De menneskelige ressourcer, et sådant forløb kræver, kan være givet bedre ud på barnet/børnene og familien som helhed.

Læs mere om muligheder for udgiftsdækning her