Forældrekursus i hhv. Roskilde og Silkeborg: 2 søndage kl. 13-17:30.


Trivsel, udvikling og adfærd hos præmature skolebørn

Det er anderledes at være forælder til et eller flere for tidligt fødte børn. Og det kan være svært at finde forståelse og accept i omgivelserne. På forældrekurset vil du møde andre præmaturforældre, og du vil møde dig selv i genkendelsen af de beskrivelser, du får af dette særlige forældreskab.
Du vil få indsigt i årsagssammenhænge, og ikke mindst vil du få et væld af helt konkrete råd.
Det foregår i en lille tryg gruppe på max. 14 personer.
Vi veksler mellem informative oplæg, plenumdialog og udveksling af erfaringer.
Forløbets formål er, at du får indsigt i årsagerne til dit barns udfordringer, redskaber til at afhjælpe dem og støtte til at formidle viden til primære personer omkring dit barn.
Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever i hverdagen.

De temaer, vi fokuserer på:

 • Sansemotorik og kropslighed
 • Opmærksomhed, koncentration, hukommelse, kontakt
 • Barnets reaktioner og hvordan du håndterer dem
 • Grundlæggende pædagogik og samspil
 • Barnets følelsesliv; separationsangst, ængstelse, traumer, mareridt, tilbageholdenhed, vrede, frustrationer m.m.
 • Hvordan påvirker senfølgerne familielivet?
 • Hvordan kan du formidle viden om dit barns tilstand og behov til omgivelserne/fagpersoner?

Her finder du kursusbeskrivelsen i pdf-format.

Det praktiske:


Roskilde

BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde.
Søndag den 5. maj og søndag den 2. juni, begge dage kl. 13-17:30.

Silkeborg

Søndergade 15, 2. 8600 Silkeborg
Søndag den 16. juni og søndag den 25. august, begge dage kl. 13-17:30.


Underviser:
Jonna Jepsen.
Ud over at være forælder til tvillinger født i 1992 i uge 27+2 har jeg som forfatter,
foredragsholder, underviser, specialkonsulent og coach arbejdet med præmature børn, unge og voksne i næsten 25 år.
Jeg har stiftet Dansk Præmatur Forening og været formand de første 3 år.             

Pris:
DKK 995 pr. person inkl. let forplejning for begge dage samlet*.

Tilmelding:
mail@jonnajepsen.dk
Du får info om betaling ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist:
Roskilde: Senest den 15. april 2019.
Silkeborg: Senest den 24. maj 2019.

 

Vel mødt!

 


*Du har mulighed for at søge kommunal dækning af kurset iht. Servicelovens § 11, stk. 7:

Kurser til forældre og andre pårørende til børn med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne:
Der kan søges om hjælp til at dække merudgifter til deltagelse i kurser for forældre og andre pårørende. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien viden om senfølger af for tidlig fødsel, hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v.

 • § 11, stk. 7: dækning af udgifter ved deltagelse i kursus.
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
  Indsats givet efter § 11 kræver ingen forudgående § 50-undersøgelse eller handleplan efter § 140.

Det gælder ved en ansøgning om at beskrive den nedsatte funktionsevne, og hvordan den udfordrer barnet og familien. Det er altid godt at vedlægge udtalelser fra fagpersoner ved ansøgningen. Det kan være fra læge, sundhedsplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer eller andre.

Her finder du en skabelon til ansøgning.