Forløb

Et indsatsforløb omfatter:

  • Udredende og vejledende samtale + konkret handleplan
  • Individuelt tilpasset indsatsforløb med helhedsorienteret fokus: Neurologisk udvikling, fysiologisk balance, følelsesmæssig harmoni, samspil og ernæring
  • Opfølgende samtaler undervejs i processen

Kan efter behov suppleres med:

  • Fyldestgørende rapport
  • Observation og vejledning i hjemmet
  • Observation og vejledning i institution/skole
  • Rådgivning og vejledning til kommunale instanser, deltagelse ved møder

Udredende/vejledende samtale + skriftlig handleplan eller evt. rapport:

En udredende/vejledende samtale varer typisk mellem 2 og 3 timer afhængigt af kompleksiteten.
Jeg udarbejder efterfølgende en skriftlig konkret handleplan.
Handleplanen er obligatorisk, da den danner dokumentarisk basis for hele forløbet.
Har du brug for en mere fyldestgørende rapport, udarbejder jeg den gerne. Den kan være nyttig ved samarbejde med kommune, institution og skole, og også når pårørende har brug for mere viden og indsigt.

Forløbet:

Den udredende/vejledende samtale foregår i min konsultation ved Holbæk.
Behandlings- og terapiforløb foregår i jeres eget regionale område, så vidt det overhovedet er muligt. Jeg har tilknyttet over 150 behandlere og terapeuter over hele Danmark, over 50 behandlere i Norge samt flere i Stockholm-området, Sverige.
Vi gennemfører som udgangspunkt kun ét indsatsområde ad gangen.
Opfølgende samtaler kan foregå via telefon eller Skype, hvis den geografiske afstand er lang.
Bor I i udlandet, gælder det også den udredende samtale.

Skriftlig udtalelse alene på baggrund af tilsendt materiale:

I særlige tilfælde kan der være brug for en udtalelse om generelle forhold hos fx for tidligt fødte børn, uden vi har haft en forudgående udredende samtale. Det vil ofte være i forbindelse med offentlig sagsbehandling. Udtalelsen vil tage udgangspunkt i det konkrete barns sagsforløb, men vil relatere alle aspekter til almindelig udvikling hos børn med den livshistorie, der er tale om i det enkelte tilfælde.
Jeg har erfaring med tvangsfjernede børn, der er for tidligt født.

Priser


Udredende/vejledende samtale

Danmark:                                                          DKK     850 pr. time + DKK 550 for obligatorisk handleplan   (DKK 850 ved tvillinger)
Norge og Sverige:                                            DKK     850 pr. time + DKK 750 for obligatorisk handleplan   (DKK 950 ved tvillinger)
Uden for Skandinavien, dansksproget:       DKK     850 pr. time + DKK 750 for obligatorisk handleplan   (DKK 950 ved tvillinger)
Uden for Skandinavien, engelskproget:      DKK  1.000 pr. time + DKK 950 for obligatorisk handleplan   (DKK 1.450 ved tvillinger)


Konsulentydelser

Pædagogisk vejledning, opfølgende samtaler, vejledning til fagpersoner

Dansksproget:       DKK     850 pr. time
Engelsksproget:     DKK  1.000 pr. time


Fyldestgørende rapport efter udredende/vejledende samtale (tilvalg)

Dansksproget:         DKK   1.250    (DKK 1.750 ved tvillinger)
Engelsksproget:       DKK  1.750    (DKK 2.550 ved tvillinger)


Rapporter og skriftlige udtalelser uden forudgående udredende samtale

Udtalelse på baggrund af tilsendt materiale, grundpris: DKK 1.850.
Ved meget omfattende sager vil der være et pristillæg, som jeg beregner og oplyser, inden opgaven påbegyndes.


Behandling og terapi i Danmark og udlandet:

Timepriser for de individuelle behandlingsmæssige og terapeutiske indsatsforløb varierer ud fra behandlings-/terapityper og afregnes direkte med behandlerne med betaling pr. gang.


Ved konsulentydelser til fagpersoner vil det specifikke behov afgøre, om jeg skal udarbejde en handleplan eller en rapport.
Ved forældresamtaler afregner vi umiddelbart efter samtalen via MobilePay eller kontant betaling.
Offentlige instanser faktureres elektronisk.
I de tilfælde, hvor jeg kommer i hjem, institution, skole eller kommune, beregnes der kørepenge efter statens gældende takst.
Ved samtaler og sansemotoriske test i Norge deles udgifterne til rejse og ophold mellem de tilmeldte forældre.

Afbud

Afbud meldes pr. telefon (evt. på telefonsvarer) senest kl. 08:30 samme dag, som konsultationen er aftalt til.
Ved afbud senere end kl. 08:30 og ved udeblivelse faktureres kr. 850.

Tilskudsmuligheder

Du kan læse mere om offentlige tilskudsmuligheder ved at klikke her.

Og læse retningslinjer for, hvad de 10 største danske sundhedsforsikringer yder tilskud til her.