Trives dit barn eller din teenager ikke helt godt?
Har han eller hun fx:

 • Koncentrations- og opmærksomhedbesvær
 • Uro i kroppen
 • Højt eller lavt aktivitetsniveau
 • Kraftige reaktioner
 • Svært ved at styre sine impulser
 • Nemt ved at blive overstimuleret og stresset
 • Problemer i samspil med andre børn
 • Lavt selvværd og/eller svækket selvtillid
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Søvnproblemer
 • Problemer med spisning
 • Svækket immunforsvar

… eller problemer med andre af de funktionsområder, der er beskrevet under fanen “Symptomer”?
Oplever du, at barnet kun får det sværere og sværere, jo ældre det bliver og jo større krav, der bliver stillet?
Måske har du prøvet meget for at hjælpe dit barn eller din teenager til en bedre trivsel, men uden resultat?
Det gør ondt og er fortvivlende. Men der
er mulighed for at komme barnet/den unge til undsætning!

Jeg kan hjælpe med at forebygge og afhjælpe udfordringerne

Jeg lytter aktivt og indlevende til bekymringerne, taler hele historien og situationen igennem, påpeger årsagerne til barnets/den unges udfordringer og lægger en konkret handleplan, som vi gennemfører trin for trin.

Indsatsen vil typisk bestå i at:
 • Optimere de daglige rammer i og uden for hjemmet via pædagogisk vejledning
 • Styrke dit barns nervesystem og hjerneudvikling via sansestimulering, manuel terapi og kostfokus. I nogle tilfælde, når der er tale om specifikke indlæringsvanskeligheder, supplerer jeg handleplanen med synstræning og/eller lydbehandling.
 • Afbalancere dit barns følelsesliv til et godt selvværd og en fin selvtillid.

Dit barn eller din teenager vil gradvist få det bedre og bedre. De positive forandringer, vi sammen kan opnå, er både markante og varige og giver de bedste forudsætninger for indlæring.
Ud over de nævnte punkter kan der også være tale om spisevanskeligheder, svækket immunforsvar, søvnproblemer, mave-tarmbesvær og andet, hvor de fysiologiske aspekter spiller en central rolle.

Jeg går bag symptomerne og bygger hjerne, nervesystem og følelsesliv op

Nedsat trivsel kan skyldes mange forhold; fx ugunstigt miljø i fostertilstanden, en svær fødsel (kop, kejsersnit, langvarig véproces, lav Apgar m.m.), et behandlingskrævende efterfødselsforløb, hospitalisering, adoption, tidlig adskillelse fra forældre, for tidlig fødsel eller ugunstige forhold i hverdagen.
Sådanne belastende omstændigheder i barnets liv kan være starten på en negativ spiral med nedsat trivsel og symptomer som beskrevet øverst på siden her. Uden den nødvendige indsats kan spiralen fortsætte, og det vil betyde nedsat livskvalitet, både for dit barn og hele familien.
Nogle børn og unge får en bogstavdiagnose som fx ADD, ADHD eller GUA, andre gør ikke.
Diagnose eller ej – det er muligt at forebygge og behandle disse udfordringer og opnå et harmonisk liv med god livskvalitet.
Jeg går bag om symptomerne og finder der årsagerne til børnenes udfordringer. Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til den rette helhedsorienterede indsats for dit barn og hele familien, og vi kan sammen bryde den negative spiral og skabe varige positive forandringer.

Her kan du læse mere om, hvad jeg kan hjælpe jer med som familie, og hvordan et forløb foregår.

Også for fagfolk

Står du som fagperson med en familie, som har været udfordret et stykke tid, og hvor det ikke har været muligt at afhjælpe situationen i offentligt regi?
Så er du meget velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe.
Min tilgang er en unik sammensætning af rådgivning, forebyggelse og behandling til familier med børn og unge, der har en historie og tilstand, som giver anledning til bekymring for barnets trivsel, udvikling og velbefindende.
Jeg vejleder og underviser også fagpersoner i mange forskellige sammenhænge. Det kan være vejledning i specifikke sager som fx ved møder i tværfaglige teams, dagtilbud eller skoler, og det kan være foredrag og undervisning for større grupper, både fagspecifikke og tværfaglige.
Jeg tilbyder også helhedsorienterede og praktiske inklusionsforløb på skoler, baseret på erfaringerne fra det meget succesfulde projekt på Lindevangskolen.

Her kan du læse mere om, hvad jeg kan hjælpe med, og hvad andre fagpersoner har udtalt.

Metoderne er dokumenteret

Interventionsprojekt gennemført i 2 specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg, 2011:

I 2011 var vi en tværfaglig gruppe, som gennemførte et interventionsprojekt med 12 elever i aldersgruppen 7-9 år.
Som projektleder og innovatør var det mig en fantastisk glæde at se, hvordan børnene fik det bedre og bedre og opnåede en positiv udvikling, som ingen havde ellers havde kunneet forestille sig.
Men med forældre, lærere og pædagoger som altafgørende samspillere, lykkedes det.

På bare 4 måneder opnåede vi en 100 % succesrate på at afhjælpe:
 • Ekstraordinært kraftige reaktioner
 • Lav stresstærskel
 • Hyppige ritualer
 • Manglende konfliktløsningsevne
Desuden
 • 75 % af eleverne med koncentrationsbesvær fik en markant bedring
 • 80 % af eleverne med manglende impulskontrol fik væsentligt forbedring
 • 80 % af eleverne med svækket indlæringsevne fik den optimeret og blev bl.a. bedre til at læse.

Projektet blev filmateriseret og er blevet vist på TV2 samt i flerere andre lande under titlen ”Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid”. En lidt misvisende titel, som TV-selskabet insisterede på. Arbejdstitlen var ”Den som jeg er”, hvilket passer meget bedre til filmens indhold og vores projekt

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til 44 børn/unge, der var i eller havde været i et helhedsorienteret forløb i 2010:

Med min tidligere kollega og partner i Rafael Centeret, Anne Marie Klysner Møller, foretog jeg en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn og unge, som på det tidspunkt havde været eller var i helhedsorienterede forløb hos
os. Resultaterne var overbevisende:

 • 30 % var i fantastisk trivsel og udvikling (med forældrenes ord)
 • 57 % var i bedre eller væsentlig bedre trivsel og udvikling (var fortsat i forløb)
 • 13 % havde ikke gennemført forløbet af forskellige selvvalgte årsager

Det vil altså sige, at der var forbedring hos 100 % af dem, der var midt i eller havde gennemført et forløb.
Undersøgelsen viste også, at gode resultater kun kan opnås, når der arbejdes samlet med nervesystem, følelsesliv
og samspil. Ingen af disse tre indsatsområder kunne stå alene, men havde til gengæld n kæmpe effeket, når de alle
fik fokus.