For forældre til for tidligt fødte børn

De fleste præmaturforældre oplever udfordringer i forbindelse med senfølgerne af den for tidlige fødsel.
25 års virke på området har givet mig en bundsolid praktisk erfaring med og teoretisk indsigt i, hvordan forældrene kan hjælpe deres børn og hele familien til trivsel og glæde.
Ved at dele min historie direkte fra hjertet – men med en bagvedliggende bred og solid faglig indsigt – er det mit mål, at præmaturforældre kan få lettet presset og få inspiration og viden, der åbner dørene for nye muligheder og giver nyt håb. Et håb om og en tro på, at barnet/børnene kan udvikle sig i positiv retning og blive senfølgerne kvit. For det er altid muligt at skabe en positiv udvikling.
Deltagerne bliver taget med i en vedkommende historie om, hvordan mine tvillinger Marina og Filip overvandt de svære odds, som den ekstremt tidlige fødsel påførte dem.
Tidligt blev jeg klar over, at jeg måtte finde årsagerne til de udfordringer, Marina og Filip havde, og at jeg måtte finde veje til at afhjælpe dem.
Det blev starten på en lang rejse for os. Noget af det vigtigste på rejsen var at finde den bedste måde at være forælder på. At forstå børnenes behov og imødekomme dem på alle planer – især i det daglige samspil. Lige så vigtigt var det at gå professionelt til værks med hjælp til en positiv udvikling af nervesystem/hjerne og ikke mindst til at få bearbejdet de tidlige traumer.
Den lange rejse var i den grad anstrengelserne værd! Indsatsen kom tifold tilbage.
Ønsker du at arrangere et foredrag om, hvordan det lykkedes at komme udfordringerne til livs og skabe glæde, trivsel og positiv udvikling, kan du kontakte mig her.

Forældre udtaler

som svar på spørgsmålet: “Hvilken effekt vil dette få for din rolle som forelder?” 

– Jeg vil være mere bevidst, når børnene udvikler sig med årene på evt. senfølger og hvordan forebygge og imødekomme/behandle
– Mere bevidst om signaler om senfølger, mere forståelse for senfølgerne, mulighed for at hjælpe barnet
– Mere observation/ved mere, hvad man skal ”se” efter, forstår mere hvordan ting hænger sammen, aha-oplevelser.

Evaluering fra forældretemadag i Ålesund.

I Danmark fødes årligt godt 4.000 børn for tidligt, hvilket svarer til omkring 7 % af det samlede fødselstal.
Der er i Danmark ca. 75.000 for tidligt fødte børn og unge under 18 år.